Tjänster


Bredbyns Schakt AB erbjuder tjänster inom de flesta områden inom mark och anläggningsarbeten.  Huvudinriktningen är dock entreprenader, ofta där samtliga arbeten så som schakter, överbyggnader, plattläggning, anläggning av grönytor, planteringar, schakt och förläggning av VA, el, tele, mm ingår. Men företaget utför även mindre arbeten så som trädgårdsombyggnader på villatomter, dräneringsarbeten. Vi åtar oss även kompletta markarbeten inkl. el, vatten, avlopp och gjutning av betongplattor vid nybyggnad av villor/ stugor


Bredbyns Schakt AB äger egna maskiner främst grävmaskiner men även lastbilar, hjullastare, minidumprar, plattläggningsmaskin, mm. Företaget har samarbete med ett antal underentreprenörer som kontinuerligt anlitas för projektens utförande.

Rivning


Grundläggning


VA Arbeten


KabelarbetenPlattläggning


Murar


Grönytearbeten


Dränering

Snöröjning


Takskottning


Infiltrationer


TransporterEtt axplock av de tjänster vi erbjuder

GALGBACKSVÄGEN 12

891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

0660 128 00