Tjänster


Bredbyns Schakt AB erbjuder tjänster inom de flesta områden inom mark och anläggningsarbeten.  Huvudinriktningen är dock entreprenader, ofta där samtliga arbeten så som schakter, överbyggnader, plattläggning, anläggning av grönytor, planteringar, schakt och förläggning av VA, el, tele, mm ingår. Men företaget utför även mindre arbeten så som trädgårdsombyggnader på villatomter, dräneringsarbeten. Vi åtar oss även kompletta markarbeten inkl. el, vatten, avlopp och gjutning av betongplattor vid nybyggnad av villor/ stugor


Bredbyns Schakt AB äger egna maskiner främst grävmaskiner men även lastbilar, hjullastare, minidumprar, plattläggningsmaskin, mm. Företaget har samarbete med ett antal underentreprenörer som kontinuerligt anlitas för projektens utförande.

Ett axplock av de tjänster vi erbjuder

Plattläggning


Murar

Grönytearbeten


Dränering

VA arbeten


Kabelarbeten

Infiltrationer


Transporter

Snöröjning


TakskottningRivning


Grundläggning