TJÄNSTER

 

Bredbyns Schakt AB erbjuder tjänster inom de flesta områden inom mark och anläggningsarbeten. Huvudinriktningen är dock entreprenader, ofta där samtliga arbeten så som schakter, överbyggnader, plattläggning, anläggning av grönytor, planteringar, schakt och förläggning av VA, el, tele, mm ingår. Men företaget utför även mindre arbeten så som trädgårdsombyggnader på villatomter, dräneringsarbeten. Vi åtar oss även kompletta markarbeten inkl. el, vatten, avlopp och gjutning av betongplattor vid nybyggnad av villor/ stugor

 

Bredbyns Schakt AB äger egna maskiner främst grävmaskiner men även lastbilar, hjullastare, minidumprar, plattläggningsmaskin, mm. Företaget har samarbete med ett antal underentreprenörer som kontinuerligt anlitas för projektens utförande.

Ett axplock av de tjänster vi erbjuder

Rivning

 

Grundläggning

 

VA Arbeten

 

Kabelarbeten

 

 

Plattläggning

 

Murar

 

Grönytearbeten

 

Dränering

Snöröjning

 

Takskottning

 

Infiltrationer

 

Transporter

 

 

GALGBACKSVÄGEN 12

891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

0660 128 00